ലീലാമണി – ഒരു  സ്മരണാജ്ഞലി

ലീലാമണി – ഒരു സ്മരണാജ്ഞലി

തങ്കച്ചരട്  കഴുത്തിൽ കെട്ടി സ്വന്തമാക്കി തന്നോടോട്ടിച്ചേർന്നു നിന്ന ഭിഷഗ്വരനായ  ഒരു കോമളയുവാവിൻ്റെ  ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ, സ്റ്റെതസ്കോപ്പില്ലാതെതന്നെ   കേട്ടുനിന്ന സഹധർമ്മിണി. ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ നറുനിലാവൊളിയിൽ കുളിച്ച് നിന്ന നിറയൗവ്വനം വിട്ടു  ദശകങ്ങൾ പിന്നിട്ടുവെങ്കിലും,...
‘കണ്ണുക്കുൾ നീതാൻ കണ്ണീരിൽ നീതാൻ’

‘കണ്ണുക്കുൾ നീതാൻ കണ്ണീരിൽ നീതാൻ’

1966 കാലഘട്ടം. ദേവരാഗങ്ങളുടെ ശില്പിയായ സാക്ഷാൽ ദേവരാജൻ മദ്രാസിലെ സാലിഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെയും ആരാധനാ പാത്രമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലത്തിന്റെ ഏകദേശം പത്തു വീടുകൾക്കപ്പുറം തമിഴ് തെലുങ്ക്...